Ga naar de inhoud

G.A. van der Lugtschool

  • door

Het gebouw van de huidige G.A. van der Lugtschool werd in 1912 gebouwd. het initiatief werd genomen door de hervormde dominee Boissevain. Het was de derde school die in/rond Gelselaar het levenslicht zag. De openbare school aan de Schoolstraat en de Braakschool aan de weg tussen Gelselaar en Geesteren gingen deze school voor.

De voormalige school aan de Schoolstraat
De voormalige Braakschool

Vanaf 1976 tot de totstandkoming van de basisscholen in 1985 heeft ook nog een vierde school in Gelselaar gestaan. Dat was kleuterschool Het Hummeltjeshonk. Deze was gevestigd in een containerlokaal naast het Dorpshoes. Deze openbare kleuterschool werd bezocht door alle gezindten.

Aan de school heeft tot 1985 een hoofdenwoning gestaan. Deze moest plaats maken voor de bouw van de kleuterafdeling .

De Braakschool is in 1981 opgeheven. Een aantal van de kinderen gingen naar de Juliana van Stolbergschool, anderen naar de Willem de Zwijgerschool in Borculo. Per 1 augustus 1994 kreeg Gelselaar 1 school. De openbare G.A. van der Lugtschool. Een school met uitgebreide faciliteiten op het gebied van godsdienstonderwijs.

Meer over de geschiedenis van de scholen in Gelselaar kunt u onder andere lezen in het boek Gelselaar, Beken, ganzen en mensen van Arend Heideman. Dit boek over de geschiedenis van Gelselaar is verschenen op initiatief van Gelselaars Belang en in 2000 verschenen. Een korte samenvatting vind je hier.

G. A. van der Lugt (1879 – 1966)

Ook al schreef Van der Lugt zijn verhalen onder de schuilnaam ‘Oet Gelster’, hij werd geboren in Etten onder Terborg. Daar was zijn vader hoofd van de school. Vanzelfsprekend ging hij in Etten naar school. Als hij daar niet heen hoefde, was hij vaak te vinden in de molen van Gerardus te Boekhorst en zijn zoons Bernard en Jan. Vooral Bernard kon prachtige verhalen vertellen. Verhalen, die Van der Lugt in zijn latere leven weer kon gebruiken en waarin ‘Bennat’ en zijn molen een rol speelden.
Net als zijn vader koos Van der Lugt voor het onderwijs. Hij was amper achttien jaar toen hij aan de Rijksnormaalschool in Doetinchem de akte lager onderwijs haalde. Zijne eerste standplaats werd Vierakker. Daarna volgden Renkum en Eindhoven. In 1909 werd hij hoofd van de school in Gelselaar. Vanaf 1917 tot zijn pensionering in 1936 was hij hoofd van de ulo in Borculo. Hij is er daarna ook blijven wonen.
In de tijd dat Van der Lugt in Gelselaar woonde, begon hij verhalen in de streektaal te schrijven. Hij deed dat onder de schuilnaam ‘Oet Gelster’. In die verhalen bracht hij het land en de bevolking van de Achterhoek tot leven. In heel zorgvuldig taalgebruik, zoals hij die van de mensen om zich heen hoorde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *