Ga naar de inhoud

Openbare school

G.A. van der Lugtschool

Geschiedenis

Een financieel stuk uit het begin van de 17e eeuw vertelt iets over de eerste Gelselaarse schoolmeesters. Het heeft betrekking op de zeven huizen die zestien jaar eerder zijn aangestoken en verbrand aan het kerkhof, waaronder het kostershuis. De eerste koster-schoolmeester in Gelselaar, van wie iets bekend is, werd genoemd in 1649. Het nieuwe kostershuis heette De Wolfkule. Het schoolhuis – toen alleen voor de school – stond destijds aan het kerkhof, naar verluidt op de plek waar later Bakker Hendrik woonde. Waar? Dat weten we nu niet. Wel is bekend dat een stuk land tussen de Driessenweg en sportveld Bakker Hendrik werd genoemd. Stond het schoolhuis hier wellicht naast? Hendrik Stokkink was de eerste uit een familie, die vier geslachten achtereen gedurende 135 jaar (1675-1810) Gelselaars jeugd heeft onderwezen. Zoon Gerrit kon het niet goed vinden met vader Hendrik Stokkink, waarop Gerrit rond 1760 “bij den graaf en drost dezer heerlijkheid heeft versogt, ’t schoolhuis te mogen verzetten aan den kerkengaarden, daar ’t nu is; verder, dat er twee gebond bij aan getimmert is, omdat het te klein was. Dit was het oude kostershuis, achter de tegenwoordige meesterswoning gelegen. Het was toen ter tijd een schamel gebouw met leemen wanden en rieten dak.” Heuvel houdt het er op dat vader en zoon waarschijnlijk nog tegelijk en als concurrenten onderwijs hebben gegeven in Gelselaar. Waarschijnlijk was er net als in het begin van de 19e eeuw alleen in de wintermaanden school. Volgens Heuvel moest ook Lucas Stevens vanaf 1810 eerst nog evenals zijn voorganger school houden in een kamer van het kostershuis. Maar weldra kwam er een schoolgebouw dat groter en beter was en in plaats van dit kwam in 1871 de nieuwe school zoals Heuvel die kende. In 1883 is een nieuw meestershuis tot stand gekomen. J. Wabeke van het Gelders Genootschap concludeerde dat de school op het einde van de 18e eeuw is verplaats van De Brink naar de verwijding van de straat op de hoek van de Schoolstraat en de Diepenheimseweg. Hij merkte ook op dat het kerkhof ook wel Kerkegaarden werd genoemd.

In 1985 werd de Openbare school  deels samengevoegd met kleuterschool het Hummeltjeshonk en tot basisschool omgevormd. Op verzoek van de ouderraad kreeg de school toen een nieuwe naam. G.A. van der Lugtschool. Van 1909 tot 1917 was van der Lugt hoofd geweest aan de school in Gelselaar. In 1988 werd de school aangepast voor de huisvesting van de kleuterklas.

Aanbouw 1988

Op 1 augustus 1994 was de samenvoeging met de Juliana van Stolbergschool een feit. Zo kreeg Gelselaar per die datum een openbare basisschool met een speciaal karakter. Een school met uitgebreide faciliteiten op het gebied van godsdienstonderwijs. De school werd gehuisvest aan de van Bevervoordestraat in het gebouw van de Juliana  van Stolbergschool. In het najaar van 1998 is de school afgebroken om plaats te maken voor woningbouw op die plaats. Dat is echter niet tot stand gekomen.


Schoolmeesters en vacatures


Een heel droeve gebeurtenis tijdens een feest op 16 augustus 1945.