Ga naar de inhoud

Stokheurne/Stokhuurne

Op de eerste kadasterkaarten wordt al melding gemaakt van het feit dat de boerderij en gronden rond Stokhuurne in eigendom waren bij de diaconie van Haaksbergen. In het rechterlijk archief voogdij Geesteren lezen we:

19-12-1740 “Dito heeft Derk Tiberink als volmagtiger van de gesamentlijke erfgenamen ab intestato
van J. van der Sluis overgedragen, volgend – parcelen tot de Diakonie van Haxbergen
specterende bestaand – in het halve Stokhuurne, de halve hutte en gaarden nevens de
halve Hofmate aan de Diakonie van Haxbergen,”

Joan (Jansen) van der Sluis. (Sluyse) was heer van Westervlier en richter van Haaksbergen.

De familie Van Der Sluis, woonachtig aan de oude sluis bij de Schipbeek te Diepenheim, was rijk geworden door het vervoer van hout over water naar Deventer.
Joan van der Sluis uit Haaksbergen werd op 28 sept. 1706 ingeschreven als student aan de universiteit te Leiden. In 1713 werd hij benoemd tot richter in Haaksbergen. Joan van der Sluis liet in 1720 een huis in de Oostenstraat (thans van Heydenstraat 8) in Haaksbergen bouwen, waarop naast zijn wapenschild “Joan van der Sluis J.U.D. en richter van Haaxbergen, stichter van dit huis” te lezen valt.

Joan van der Sluis wordt in 1721 beleend met het huis Westerflier en verbouwde dit in 1729. Hij was ouderling en kwam in die functie op uitzonderlijke wijze om het leven.€ 

Aangezien zijn huwelijk kinderloos was, vermaakte hij met uitzondering van enkele legaten zijn zeer grote vermogen aan de Herv. Diaconie te Haaksbergen. Hieronder dus de hutte aan de Huttenkampdijk en Stokhuurne.

Informatie van de Protestante gemeente.

Het Richtershuis

Rond 1700 woonde op huize “De Ruischenborg” aan de Ruisschenborg op de hoek van de Enschedesestraat een welgestelde houthandelaar, Jan van der Sluis, afkomstig van “de Oude Sluis” onder Diepenheim. Hij had een dochter en twee zoons, die beiden ongetrouwd bleven. Zoon Anthony bleef wonen in het ouderlijke huis. De tweede zoon heette Joan en was richter te Haaksbergen. Hij liet in 1720 het Richtershuis bouwen. De familierelaties lieten veel te wensen over. Volgens de overlevering kwam richter Joan Jansen van der Sluis om het leven toen hij in 1738 naar het klokluiden stond te kijken (toen nog van de Pancratiuskerk aan de Markt). Hij werd door een klokkentouw gegrepen waardoor hij zijn nek brak. Bij zijn begrafenis stond zijn zuster Hendrica voor haar huis aan de Markt in een rood feestgewaad. Maar haar blijdschap was maar van korte duur toen bleek dat haar broer de richter in zijn testament noch zijn broer noch zijn zuster iets had nagelaten. Tot universeel erfgenaam waren benoemd “de diaconie en Ledematen van de Gereformeerde Gemeente en de Armen van Haaksbergen”. Zij erfden een enorm vermogen. Nu nog kan de Diaconie met de opbrengsten uit dit vermogen haar taak binnen onze gemeente vervullen.

Dat het de pachters niet altijd voor de wind ging blijkt uit deze advertentie uit de krant van 27 augustus 1870

In 1882 werd de boerderij opnieuw voor twaalf jaar verhuurd.

De kerk van Haaksbergen had ook op andere plekken in Gelselaar grond. Onder andere bij ’t Halt maar ook in het Broek

De boerderij werd uiteindelijk in 1963 door de Nederlands Hervormde Diaconie van Haaksbergen verkocht.

boerderij aan de Pierinkweg 2 1991

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *