Ga naar de inhoud

Landgoed Hilhorst

  • door

Het erve Hilhorst

Het erve Hilhorst ligt in een hoek gevormd door de Bolksbeek en de zandweg Borculo-Diepenheim. (de huidige Aaftinksdijk,verder richting Borculo de Oude Diepenheimseweg en richting Diepenheim de Oude Borculoseweg) en aan de andere kant ongeveer waar in 1886 de huidige Geesterseweg kwam. Diverse personen deden onderzoek naar de naam en geschiedenis van boerderij Hilhorst. De boerderij wordt al in 1411 genoemd in een verkoop met de hof in het kerspel Geesteren inclusief goederen en horigen. Jarenlang was de hoeve lijfhorig onder Bentheim. Graaf en gravinne van Bentheim Tekelenborg hebben op 21 oktober 1780 het dominium directum overgedragen aan Arend Hilhorst, en Janna Schreurs ehelieden. Dit betekent dat zij vanaf dat moment eigenaar waren van erve Hilhorst. Enkele jaren daarvoor hadden zij reeds toestemming gegeven het zakelijk recht te belasten met een lening.

Gelselaar was een marke in de voogdij Geesteren. Een marke bestond uit de gemeenschappelijke gronden van het dorp. De grotere boerderijen zoals Hilhorst hadden een stem in de markevergadering. Vanaf 1809 werden van staatswege wettelijke maatregelen getroffen om de verdeling van de marken te bevorderen. Men geloofde dat particulier grondbezit stimulerend zou werken op de agrarische productiviteit. Er kwamen moeilijke tijden en in 1825 werd de boerderij door Harmen Hilhorst geb 1757 verkocht aan Twickel bij Delden. Het huis had in die tijd nummer 5. De totale oppervlakte was toen rond de 50 ha. Bij de verkoop van de boerderij werden alle schulden en rechten overgenomen. (ook de rechten van de marke en de stem in de markevergadering) De boerderij werd jarenlang terug gepacht, waarbij pacht betaald moest worden en men ook moest helpen dorsen op Twickel. De huidige boerderij is waarschijnlijk in die periode gebouwd. Meerdere boerderijen in de streek hoorden onder Twickel totdat veel boerderijen in 1919 in de verkoop kwamen. In 1919 werd boerderij Hilhorst door Garrit Hilhorst geb. 1868 met de kleinere oppervlakte van bijna 27 ha. terug kocht van de toenmalige baron van Heekeren van Wassenaer van kasteel Twickel. Sindsdien is het weer in eigendom van de familie. De huidige boerderij Nieuwe Renger is na de terugkoop van 1919 o.a. gevormd van de percelen die los zijn verkocht van boerderij Hilhorst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *