Ga naar de inhoud

Dorpshoes Gelster

  • door

Ontstaan

In de jaren 70 van de vorige eeuw heeft Gelselaar, samen met de voormalige gemeente Borculo, de keuze gemaakt: geen dorpshuis te bouwen op plek van de gesloten coöperatie (momenteel De Mölle). Men koos ervoor de dorpshuisactiviteiten te realiseren in het café daar anders de kans heel groot zou zijn dat deze zou sluiten. Door achterstallig onderhoud was dat gebouw ook broodnodig aan een fikse verbouwing toe. Heineken nam het café over en met overheidssteun werd het café uitgebreid. Het krakkemikkige “gebouwtje” van de kerk, op de plek van later gebouw De Klokslag, zou worden afgebroken zodat alle verenigingen gebruik zouden maken van het café! Een prima oplossing voor Gelster.

Oud Koster Gerrit Riethorst legt de eerste steen.

Maar al snel bleek dat er, door het lage budget voor de uitbreiding, in theorie wel maar in de praktijk geen ruimte was voor alle verenigingen. Het gevolg mede daarvan was dat de kerk op de plek van haar oude gebouwtje een nieuwe bouwde: De Klokslag. Het was nl. in de winterperiode te koud om in de kerk kerkdiensten te kunnen houden. Deze werden in plaats daarvan in De Klokslag gehouden. Na de grote renovatie van de kerk in 1999 kon de kerk ook in de winter goed gebruikt worden. De Klokslag had toen langzamerhand steeds meer de functie van verenigingsgebouw gekregen. O.a. het onderdak voor peuterspeelzaal, repetitieruimte voor zangvereniging en drumband, onderkomen voor de seniorenclub en vergaderruimte voor o.a. Gelselaars Belang. Het café werd voor drie dagen in de week dorpshuis en door de gemeente voor deze functie gesubsidieerd.

In de loop der jaren wordt steeds duidelijker dat deze situatie voor Gelselaar niet houdbaar zal blijven. De nieuwe gemeente Berkelland gaf in 2005 al aan dat zij niet bereid was nog langer subsidie te verstrekken aan een commerciële instelling, in dit geval Café Florijn, voor de zgn. dorpshuisactiviteiten. Van 2002 tot 2014 zijn verschillende initiatieven en werkgroepen in het leven geroepen om te zoeken naar de best haalbare vestigingsplek voor een nieuw dorpshuis. Om praktisch te werken en tijd te winnen is in 2012 een werkgroep in een kleinere samenstelling gestart die verantwoording aflegt tijdens bijeenkomsten waar de verenigingen en inwoners van Gelselaar bij aanwezig zijn. Deze werkgroep bestaat uit Peter van Heek , (adviseur Ruranova), Jeroen Koeslag (financieel) Gerard Stokkink (bouwtechnisch) Mariska Eeftink (secretaris) en Wim Kossink (voorzitter)

Opening van de Klokslag

Deze werkgroep is meteen volop bezig gegaan met het onderzoek en uitwerking van diverse scenario’s voor vestiging van het nieuwe dorpshuis. Daar zij constant voor ogen heeft gehouden dat het geheel zondermeer exploitabel moet zijn, is het duidelijk geworden dat verbouw van de Klokslag de beste en in financiële zin de meeste verstandige oplossing is. Er is een projectplan opgesteld en op 27 november 2013 in een zeer druk bezochte bijeenkomst aangenomen, waarbij de intentieverklaring is ondertekend door alle potentiële vaste gebruikers van het gebouw. Hier werd ook besproken dat het de bedoeling is dat, voor Gelselaar bekende, lokale ondernemers, de verbouw van de Klokslag gaan realiseren.

De gemeenteraad van Berkelland heeft op 21 januari 2014 groen licht gegeven voor de verbouw. Het jaar 2014 en gedeeltelijk 2015 werd verder benut om via de diverse fondsen en sponsoren voldoende middelen te vinden om de verbouw te kunnen bekostigen. Daarnaast was er erg veel overleg en discussie over extra wensen vanuit verenigingen, gemeente en provincie, met daarbij de nodige aanpassingen van de tekeningen, voorbereiding aankoop Klokslag, begrotingswijzigingen, enz. enz. Wat financiën betreft met altijd in het achterhoofd: geen geld lenen bij derden! Op 13 mei 2015 is er, voordat er wordt verbouwd, een laatste informatiebijeenkomst gehouden voor verenigingen en inwoners waar de ontwikkelingen zijn vermeld met daarbij het financiële plaatje. Op 31 juli 2015 is de overdracht van de Klokslag van de NH Kerk Gelselaar aan Stichting Dorpshoes Gelster een feit. Hier mag zeker de zeer positieve insteek van de NH Kerk genoemd worden. Eind 2015 is er een obligatielening opengesteld voor inwoners van Gelselaar en anderen die het Dorpshoes een warm hart toedragen. Deze obligatielening heeft een fantastisch mooi bedrag opgeleverd.

Verbouw

In 2015 is de aandacht echt gericht op werkelijke verbouw en werd er een bouwteam ingesteld waar de drie uitvoerders deel vanuit maakten: Beltman (Sander Klein Braskamp), Kreunen (Gerard Stokkink) en D Techniek (Richard Marijt). Zij communiceerden met het bestuur van de Stichting Dorpshoes Gelster over de actuele verbouwactiviteiten.

De werkelijke start van de verbouwactiviteiten begon in feite met de sloopwerkzaamheden op 30 en 31 oktober 2015. Het gezegde “De eerste klap is een daalder waard” werd hier letterlijk bewaarheid, want op deze beide dagen waren er elke dag 35 vrijwilligers om praktisch alle sloopwerkzaamheden te verrichten. De verbouw van november 2015 tot april 2016 kenmerkte zich door de goede samenwerking tussen de aannemers Beltman, Kreunen en D–techniek. Sander Klein Braskamp had de algehele leiding en met name moeten hier de twee Gelselaarse medewerkers (Gerrit Klein Braskamp van Beltman en Gerrit Arfman van Kreunen) genoemd worden die het merendeel van de bouwwerkzaamheden van begin tot einde hebben gedaan. Maar ook waren zij vrijwillig ’s avonds in het dorpshoes te vinden om samen met andere vrijwilligers kwalitatief iets extra’s te leveren en de kosten te drukken.

Op 12 maart 2016 waren ook 36 vrijwilligers aanwezig in het kader van NL DOET om diverse werkzaamheden te verrichten in en rondom het dorpshoes. Alle vrijwilligers, van opruimers,tot schilders, hebben er mede voor gezorgd dat er nu een kwalitatief goed gebouw staat waar Gelselaar nog tig jaren haar sociaal culturele repetities, vergaderingen en bijeenkomsten kan houden.

Op 8 april 2016 werd het Dorpshoes feestelijk geopend door burgemeester Joost van Oostrum en wethouder Joke Pot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *