Ga naar de inhoud

De Mölle

  • door

Het wijkje de Mölle is in 1982 gereed gekomen.

Op 21 November 1849 is vergunning verleend voor het bouwen van een windkorenmolen in Gelselaar. De molen is in 1850 gebouwd door de gebroeders Gerrit Arend Heersink en Jan Willem Heersink uit Hummelo.

Ongeveer 5 jaar na de bouw van de molen op 23 maart 1855 wordt voor Gerrit Kersten Vervoort, openbaar notaris te Doesburg een akte verleden waarbij Jan Willem Heersink, molenaar te Gelselaar de molen in vollen en vrijen eigendom overdraagt aan Johannes Stephanus van Hasz, molenaar wonende te Eibergen voor de som van Fl 5500.00 gulden.

Vanaf 1855 tot 1952 is het molencomplex te Gelselaar in handen geweest van de familie van Hasz.
In het prille begin van de jaren dertig is de windmolen afgebroken en vervangen door nieuwbouw, ontworpen in augustus 1930 door het N.V. Architectenbureau Twente te Enschede, waarvan de directeur was de heer ir. C. de Hoogh.
Tot 1952 vond de explotatie van het nieuwe molencomplex plaats door de familie van Hasz. Daarna werd de explotatie overgenomen door de coöperatieve aan- en verkoopvereeniging “Geesteren-Gelselaar” te Borculo, die in een later stadium is opgegaan in de Coöperatieve Landbouwvereniging “Agrarisch Belangen Centrum” te Lochem.
In een vrij kort tijdsbestek werd door laatstgenoemde coöperatie de activiteiten in het molencomplex verminderd.
Definitief hebben deze een einde genomen op 1 mei 1978, de datum waarop de gemeente Borculo de eigendommen in feite overnam en afbrak en de grond voor woningen bestemde.

Aanvankelijk had men het plan dit wijkje Oldenbraakse Mölle te noemen. Na intensief overleg met het Gelselaars Belang is het uiteindelijk de Mölle geworden.

Eerst was men heel blij met de bouw van de nieuwe woningen. Toe de eerste fase was afgerond was het enthousiasme toch wat weggeëbd. In eerste instantie werden vier bejaardenwoningen , zeven huurwoningen en drie premie A woningen (koopwoningen voor starters) gebouwd. Meetfouten, verkeerde tekeningen? Wie het weet mag het zeggen. De ruimte bleek veel te krap. Geen speelruimte, niet genoeg parkeerruimte en een singel met heel hoge bomen vlak achter de huizen. Enige uitkomst bleek op dat moment een stuk braakliggende grond aan de van Bevervoordestraat naast de premie A woningen. Voor dit stuk was voorzien in een tweetal woningen in de vrije sector. Te krap was ook hier er de oorzaak van dat geen kooplustigen zich meldden. De Vereniging Woningbouw ontwierp een nieuw plan een blok van twee bejaardenwoningen en twee HAT eenheden. (HAT staat voor Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens. De bewoners zagen dit niet zitten en besloten een bezwaarschrift in te dienen. De bewoners eisten het kappen van de houtsingel en herinplant, parkeerplaatsen en een speelterreintje voor de kinderen. Toen de bewoners de toezegging kregen dat hun eisen ingewilligd zouden worden trokken zij hun bezwaarschrift in. De huizen kwamen er in 1986, de wensen van de buurtbewoners werden niet ingewilligd. In 1987 werd onderhoud aan de singel gepleegd en enkele hoge bomen gekapt. Aan de zuidzijde kwam naast de bejaardenwoningen een zandbed. Het duurde tot 1989 tot het, inmiddels tot modderbad veranderde, zandbed naast de bejaardenwoningen werd verhard tot enkele parkeerplaatsen en het speeltuintje werd aangelegd. Dit alles op initiatief van één van de bewoners en een bezoek van toenmalig wethouder Henk Kamp aan Gelselaar.

ABC gebouw 1979
Woningen de Mölle in 1982. De daken aan de kopeinden voorzien van “wolfseinden” Wat een wolfseind typeert zijn de afgeschuinde vlakken aan de korte zijde van de daken en deze maken zeker bij vrijstaande boerderijen het dak extra windbestendig.

De eerste bewoners van, wat toen nog bejaardenwoningen heetten, ontvangen de sleutel uit handen van Henk Konijnenberg. Hij was destijds voorzitter van de Vereniging Woningbouw uit Borculo.

De bewoners van het laatst gerealiseerde blok ontvangen op 10 juli 1986 de sleutel van hun woning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *