Ga naar de inhoud

Boerderij te Winkel

  • door

Inleiding

BOERDERIJ met aangrenzende schuren, daterend uit laatste kwart 19de eeuw en latere uitbreidingen. De beschrijving van de gevels zal als volgorde eerst de brede straatgevel met voorhuis en aangrenzende drie schuren als geheel beschouwen, daarna de linker zijgevel en tenslotte de rechter zijgevel.

Omschrijving

De boerderij is met het voorhuis aan de straat gelegen en ten opzichte van de aangebouwde schuur rechts, iets naar achter geplaatst. Op de direkt aan de straat grenzende gevel van deze schuur sluiten naar rechts gezien nog twee schuren aan met hun gevels op één rooilijn. De middelste schuur betreft een, beoordeeld naar zijn afmeting, bebouwde mestvaalt. Het voorhuis wordt gedekt door een met gesmoorde Rijnlandpan belegd, samengesteld dak waarin aan de voorzijde een aangekapt afgewolfd schilddak met een op gelijke hoogte aansluitende nokas van het huis. De drie schuren zijn voorzien van afgewolfde schilddaken, waarbij het linker dakschild van de linker schuur, dat grenst aan het voorhuis, korter is en in het vooruitspringende gedeelte en de voorgevel is voorzien van een bakgoot die zich van het voorhuis ononderbroken voortzet in deze schuur.

De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL van het voorhuis, bevat links van de centrale, teruggelegen moderne deur met 4×2-ruits bovenlicht, een gekoppeld T-schuifraam met bovenlicht dat is gevuld met imitatie glas in loodramen. Rechts bevinden zich twee schuiframen van hetzelfde type. De vensters zijn gevat tussen een gecementeerde lekdorpel en een schouderboog onder een gele verblendstenen strek en voorzien van paneelluiken. De gevel heeft een gecementeerde plint waarin (twee ventilatieroosters) en bovenaan een rollaag van gele verblendsteen waarboven een fries aansluit met geel en rood siermetselwerk. Het driestrooksvenster (met bovenlichten) op de verdieping, in de middenas van de gevel, is onder het aangekapte brede en afgewolfde schildddak geplaatst. Het T-schuifraam wordt geflankeerd door lager eindigende zijlichten. Daarboven is de gevel beschoten.

Haaks op de rechterzijde van het voorhuis geplaatst bevindt zich de linkermuur van de naar voor geplaatste schuren. Deze korte zijde bevat een raam met een 3×3-ruits verdeling met dorpel, schouderboog en rollaag als beschreven in de vensters van de voorgevel. Het siermetselwerk uit het voorhuis loopt niet in deze zijde over; de gecementeerde plint zet zich vanuit het voorhuis door tot in de straatgevel van de aangrenzende schuur. De links gelegen met betonpannen gedekte schuur, bezit teruggelegen deeldeuren (met middeler), met kraalprofieldelen. Alle deuren in deze gevel bestaan uit kraalprofieldelen en worden door een 11/2 of steense korfboog afgesloten waarin zich gepleisterde sluit- en aanzetstenen bevinden. Ter weerszijden van de linker deeldeuren komt een gietijzeren stalraampje voor van het type kerkraam, rustend op een gecementeerde lekdorpel en afgesloten door een rollaag. Muurankers naast de deuren geven de plaats van de hilde in de buitenmuur weer. Onder het naar beneden doorgetrokken rechter dakschild is een rondafgesloten deurtje aanwezig met rechts hiervan een getoogd spinnekop (kantel)raampje. De middelste schuur bevat in de gevel enkel een dubbele deeldeur. Het linker dakschild is belegd met rode opnieuw verbeterde Hollandse pan terwijl rechts een rode Tuile du Nordpan met ronde wel voorkomt. De gevel van de rechter schuur, die overigens met gesmoorde oud Hollandse pan is gedekt, is symmetrisch ingedeeld door de plaatsing van de deeldeuren onder een gepleisterde sluitsteen waarin ‘1902’ in het midden, ter weerszijden een zg. kerkraampje en op de hoeken van de gevel een staldeurtje dat overigens rechts, is dichtgezet. Links van het linker deurtje bevindt zich nog een klein spinnekopraampje. De LINKER ZIJGEVEL bevat drie vensters, met T-schuiframen en luiken van het type dat is beschreven in de voorgevel. De gevel heeft bovenaan eveneens een beschieting. De fries met siermetselwerk uit de voorgevel, loopt naar de achtergevel door evenals de gecementeerde plint waarin een kelderlicht.

De RECHTER ZIJGEVEL telt drie in vieren gedeelde betonnen ramen onder de mastgoot.

Ebbengas in vroegere jaren.

Waardering

BOERDERIJ met aangrenzende schuren, daterend uit laatste kwart 19de eeuw en latere uitbreidingen.

-Van architectuurhistorische belang als goed en gaaf bewaard voorbeeld van de funktionele en typologische ontwikkeling van het in deze streek weinig voorkomende meerkaptype.

-Van stedenbouwkundig belang als onderdeel van de historisch gegroeide dorpskern van Gelselaar en speelt daarin door de situering aan de belangrijke toegangsweg naar de dorpskern een grote beeldbepalende rol. De boerderij bezit in samenhang met de aan de overzijde van de Dorpsstraat gelegen boerderij, ook van het meerkap-type, een ensemblewaarde. De boerderij neemt een belangrijke plaats in in de, nog in hoge mate het oorspronkelijke agrarische karakter weerspiegelende, bebouwing van Gelselaar.

-Van cultuurhistorische waarde vanwege zijn bijzondere verschijningsvorm, die is verbonden met een agrarische ontwikkeling. Daarnaast is de boerderij van betekenis voor de geschiedenis van de ruimtelijke ordening en voor de ontwikkeling van het stedenbouwkundig denken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *