Ga naar de inhoud

75 jaar Feest

  • door
1945
1946
1947
1948
1949
1950 GELSELAAR SCHOOL- EN VOLKSFEEST
Op Vrijdag 1 September zal in Gelselaar het jaarlijkse school- en volks-
feest worden gehouden. Begonnen wordt met een kinderoptocht om 9 uur
's morgens; tevens afhalen van de schutterskoning. In de morgenuren
zullen kindersnelen gehouden worden en tevens fladderschieten.
's Middags om 1 uur optocht en opening van het volksfeest met volks-
spelen. Het avondfeest begint met een lampionoptocht. De plaatseliike muziek-
vereniging zal het feest opluisteren.
1951GELSELAAR SCHOOL- EN VOLKSFEEST
In stralend zomerweer werd Donderdagmorgen het school- en volks-
feest begonnen met een optocht van de beide dorpsscholen, vooraf gegaan
door de plaatselijke muziekvereniging en de oude schutterskoning. Op de weide werden daarna de kinderspelen gehouden, waartussen door de jeugd getracteerd werd. De eerste en tweede prijzen waren voor: vlaggetjes steken: Annie Ruiterkamp, Gerda Brunshorst; lepellopen: Henk te Velthuis, Bea Aartsen;beschuithappen: Dineke Avink. Dina
Florijn; zaklopen: Willem te Velthuis, Gerrit Pardijs; wasophangen: Hendrika Markerink, Jo Mensink; verkleed hindernislopen: Derk Daalwijk, Hendrik te Velthuis; ringsteken, Duitse
kar: Gerda Leemreis, Alie van Hasz; kruien: Jan Mensink en Henkie Daalwijk, Hendrik Oudeampsen en Arend Riethorst. 's Middags werd het volksfeest onder grote belangstelling voortgezet. Aan de verschillende spelen werd door velen deelgenomen.
Schutterskoning werd G. Hondorp, die zijn vrouw tot koningin koos. Verdere uitslagen waren: schieten: G. Hondorp en J. te Velthuis de Breuker;. hooislaan: A. Aalderink, A.Mensink; stoelendans ongehuwde dames: Dika Markerink. Hanna Roessink: stoelendans gehuwde dames: G. Bomans en M. de Haas; karretje rijden: A. Mensink Voskamp en A. Hondorp Koeslag: ringrijden heren: H. Schreibeld en G. E. Hungerink kruien: Joh. te Elshof. J. Harderwijk, Joh. Schutte. H. Florijn; Zuigen: Mineke Markerink. Johanna Markerink. Na een gecostumeerde voetbalwedstrijd, die zeer amusant was, kwam er met de traditionele lampion-optocht, optreden van een goochelaar en een
dansje een einde aan de geslaagde feesten.
1952 GELSELAAR SCHOOL- EN VOLKSFEEST.
Het school- en volksfeest in Gelselaar is vastgesteld on Vrijdag 29 Aug.
a.s. ’s Morgens wordt een optocht gehouden door de kinderen van de
beide dorpsscholen. Tevens wordt dan de schutterskoning van 1951 opgehaald
met „Excelsior” voorop. Hierna zullen de kinderspelen gehouden
worden, ’s Middags worden de verschillende volksspelen gehouden en
’s avonds is er een lampionoptocht, waarna een toneelgezelschap uit Hol-
ten aan de avondfeesten zal meewerken.
1953 GELSELAAR Volksfeest 4 September
De Volksfeestcommissie heeft het volksfeest dp Vrijdag 4
September. Verschillende volksspelen zullen worden gehouden. In het
avondprogramma zal evenals vorig jaar een gezelschap uit Holten op-
treden.
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963 GELSELAAR Programma school - en volksfeest
Het programma schoolfeest van vrijdag a.s. is als volgt: 9 uur:
oriënteringsrit per fiets voor de leerlingen der 5e en 6e klassen.
Start: Jul. v. Stolbergschool. 9 uur Speurtocht te voet voor de leer-
lingen der 3e en 4e klassen: Start: Openbare school, 2 uur:
jongens 6 en 7 j: ballenrace,meisjes 6 en 7 jaar: ringwerpen, jon-
gens 8 en 9 j: voetballen, meisjes 8 en 9 j: kruiwagenrace, jon-
gens 10 j en ouder: fietswedstrijd, meisjes 10 j en ouder:
autopedrace (wijzigingen voorbehouden).
7.30 uur: lampionoptocht door het dorp, 8 uur feestavond in zaal de
Lange met het optreden van Mr.Johnnie, goochelaar, buikspreker,
sneltekenaar en humorist.Het programma van het volksfeest van a.s. zaterdag
luidt 1 uur: afhalen schutterkoning vorig jaar, optocht door het dorp. 2 uur:
heren: koningechieten, touwtrekken en hindernisrijden met brom-
fietsen, dames: doeltrappen, ballontrappen en stoelendans voor gehuwde dames.
Bij het touwtrekken zullen ploegen van 5 pers.strijden om het bezit van
een wisselbeker.
’s Avonds dansen in zaal De Lange
Sauerlands mannenkoor 3 en slot.
Alle ed.
Beide koren zullen gezamenlijk
uitvoeren: Zum Sanctus van Schubert.
1963Gelselaar vierde nog nooit z'on mooi schoolfeest
Begunstigd door uitzonderlijk mooi weer werd vorige week het
school- en volksfeest te Gelselaar gevierd. Vrijdagmorgen om 9
uur startten de leerlingen der Juliana van Stolbergschool en van
de Openbare School voor een speur- en oriënteringstocht. De
leerlingen der klassen 3 en 4 van beide scholen begonnen bij de
openbare school en hielden een speurtocht te voet door het dorp.
Daarbij werden zij door vragen met de neus op talrijke bijzonder-
heden gedrukt, waaraan zij zo vaak reeds gedachteloos waren
voorbijgelopen. De oudere leerlingen van beide scholen,
namelijk de leerlingen van de klassen 5 en 6, begonnen
bij de Juliana van Stolbergschool aan een echte oriënterings-
rit per fiets. Al spoedig bleek, dat bijna allen het juiste spoor bijster
raakten, maar na enige aanwijzingen vonden de meesten het rechte
pad terug. Vooral buiten het dorp bleek de route weinig grote moei-
lijkheden meer op te leveren.
Spelletjes
’s Middags begonnen de spelletjes. In tegenstelling tot andere
jaren, wanneer deze spelletjes nogwel eens verliepen ineen ordeloos
geheel, was de organisatie dit jaar perfect. Dit waste danken aan het
uitgebreid voorbereidende werk van de heer Alders en de voortreffelijke
hulp van het schoolpersoneel en de feestcommissieleden.
Dat een goede organisatie veel narigheden voorkomt bleek , ook
’s avonds bij de lampionoptocht.Deze verliep vlot en ordelijk en
vele toeschouwers zullen met voldoening hebben gekeken naar deze
sprookjesachtige stoet van blijde schoolkinderen, die met glanzende
ogen hun lampions voortdroegen achter een voortreffelijk blazend
„Excelsior”. Daarna ging het naar de meer dan volle zaal „De Lan-
ge” .Hier werd de avond gevuld met een programma, verzorgd
door mr. Johnnie en zijn partner. Goochelen en grappen, buikspre-
ken en liedjes, kunstscheuren en accordeonmuziek wisselden elkaar
in snel tempo af en toen om 11 uur ’s avonds jong en oud moe-
gelachen naar huis gingen, was iedereen het over één ding eens:
„Gelselaar had nog nooit zo’n mooi schoolfeest gehad”.
De uitslagen
Oriënteringsrit: le pr. (75 str.p)
Willemien Bomans en Riki Bultman, 2e pr. (140 str.p), Gerda
Breukers en Ansje Ruiterkamp,3e pr. (150 str.p.) Willy Marke-
rink en Willemien Mensink.
Speurtocht: le pr. (13 p) Marja Böke en Dika Pasman, 2e pr.
(12 p) Herman Riethorst en Jan Wannink, 3e pr. (11 p) Ria ten
Elshof en Grada Sprukkelhorst.Spelletjes: meisjes 6 en 7 j:
(ballenrace) le pr. Jo Daalwijk, 2e pr. Gerry Schreibelt, 3e pr.
Ria Wesseldijk, 4e pr. Henny Diepenbroek, 5e pr. Dini Steltenberg,
6e pr. Betsy Haarman. jongens 6 en 7 j (ballenrace)
le pr. Marinus van Offeren, 2e pr. Jan Aartsen, 3e pr. Jan Vosman,
4e pr. Jan Looman, 5e pr. Johan Mensink, 6e pr. Herman Wessel-
dijk, 7e pr. Jan Bruinshprst.,
Meisjes 8 en 9 j: kruiwagenrace) le pr. Gerrie "Bomans,
Riki Schreur, 3e pr. Hermien Voortman, 4e pr. Ria ten Elshof,
5e pr. Marja Böke, 6e pr. Marleen Esselink, 7e pr. Dini Ouden-
ampsen, 8e pr. Mina Geerdink. Jongens 8 en 9 j.: (ringwerpen)
le pr. Jan Markerink, 2e pr. Jan Wannink, 3e pr. Herman Riet-
horst. Meisjes 10 j. en ouder: (autopedrace) le pr. Loes van Offeren,
2e pr. Elly Aartsen, 3e pr. Willemien Bomans, 4e pr. Willy Mar-
kerink, 5e pr. Berendien Hungerink, 6e pr. Marina Remmelink,
7e pr. Ansje Ruiterkamp. Jongens 10 j. en ouder: (behen-
digheidsspel met voetbal) le pr.Hendrik Florijn, 2e pr. Wim Reu-
rink, 3e pr. Johan te Velthuis, 4e pr. Wim de Lange, 5e pr. Rinus
Aalderink.
Volksfeest
Zaterdag om 1 uur begon het volksfeest met het afhalen van de
schutterskoning van het vorige jaar, de heer H. J. Voskamp. Er
werd een rondgang door het dorp gemaakt, waarbij de muziekver-
eniging „Excelsior” zijn medewerking verleende. Om ongeveer 2
uur werd het feest officieel geopend door de voorzitter van de
volksfeestcommissie, de heer D.Markerink. Hij begroette onder
de aanwezigen in het bijzonder de burgemeester van Borculo, Mr. N.
B. ten Bokkel Huinink. Na' het zingen van het eerste couplet van
het Wilhelmus werd een aanvang gemaakt met de verschillende spe-
len, waarvoor grote belangstelling bestond. Door het grote aantal
deelnemers werd de tijdnood zo groot, dat het onderdeel hinder-
nisrijden op bromfietsen moest komen te vervallen, ’s Avonds
werden in zaal De Lange de prijswinnaars bekend gemaakt en was er gelegenheid
tot dansen.

Prijswimuiars
Koningschieten: (heren) le pr. en koning: F. J. Hassink,
2e pr. E. Looman, 3e pr. D. Diepenbroek, 4e pr. H. J.- Ruiterkamp.
Doeltrappen (dames): le pr.: D.Daalwijk-Leunk, 2e pr. M. Florijn,
3ê pr. H. Hondeveld-Weging, 4e pr. T. Ordelman.
Stoelendans (gehuwde dames)
le pr.: H. Voskamp Tessemaker,
2e pr. H. Hondorp-Koeslag, 3e pr.D. Wanink-Stevens,
4e pr. T.Daalwijk-Bovenschutte. Ballontrappen (dames) le pr. H.
Hungerink, 2e pr. Henny Voortman, 3e pr.D. Avink, 4e pr. Hermien
Voortman.
Touwtrekken: Ploeg Broek 6 p.,
ploeg Dorp west 6 p. ploeg Bolks-
beek 6 p., ploeg Veld 2 p., ploeg
dorp oost 0 punten. De drie hoogst
geklasseerde ploegen delen de eer
en de eerste drie prijzen. De vier-
de prijs is voor de ploeg Veld.
1964
1965Twee dagen feest in Gelselaar
GELSELAAR Van de septemberfeesten, die vrijdag en zaterdag
worden gevierd, is de vrijdag geheel aande kinderfeesten gewijd.
Voor hen staan o.m. op het programma:
een ballenrace, blokjesrace, autopedrace, ringsteken, juklopen, en een
hindernisbaan. Het middagprogramma begint om half twee in de
Schoolstraat. ’s Avonds om zeven uur begint bij de openbare schoolde traditionele lampionoptocht, waarna om acht uur in zaal Groothengel een gevarieerd
jeugdprogramma wordt gebracht. Hieraan werken o.a. mee:
monsieur Pierre, goochelaar, Jan Kuipers, conférancier en de Douma
Sisters. Om acht uur ’s morgens begint zaterdag het volksfeest, met het
uitsteken van de vlaggen. Om half negen start een grote oriënterings-
rit voor fietsen en bromfietsen, waarna om een uur voor het eerst de
Ronde van Gelselaar wordt gereden. Start en finish daarvan zijn
bij café Groothengel. Het avondprogramma begint om half acht, opnieuw
in café Groothengel. Behalve Hermen en Dinie Bomhof treden op Harry en Joke
Boerboom, met elektronisch orgel, Geurt van Geurt met Veluwse lied-
jes, en Engelien, een zangeresje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *