Ga naar de inhoud

Organisatie

Stichting Erfgoed Gelselaar is op 23-12-2005 ontstaan door een fusie van de in 1999 opgerichte Stichting Genootschap voor Gelselaar en de Ganzenveer en de in 2002 opgerichte Stichting ’t Jonkeren. Onze doelstellingen zijn:

  • instandhouden van historische roerende en onroerende zaken en maatschappelijke en cultuurhistorische waarden in Gelselaar
  • bevorderen en stimuleren van studie naar en kennis en behoud van deze waarden en de daarmee verband houdende cultuuruitingen als literatuur, poëzie en kunstexpressie.

Bestuurssamenstelling
voorzitter: Heimen Feteris
penningmeester: Linie Hondeveld- Voortman
secretaris: Susanne Naberman
algemeen bestuurslid: Jenny Klein Willink

Contactpersonen
Contactpersoon voor ganzeneieren en het bespreken van de ganzen voor markten: Jenny Klein Willink tel: 06-45520123

Algemene gegevens

Bank: Rabobank NL06 RABO 0356 7204 54
KvK: 08141998

RSNI nummer: 8168.50.161
E-mail: st.erfgoed.gelselaar@gmail.com

Postadres: S. Naberman
Diepenheimseweg 28
7275 AR Gelselaar
tel. 0545 – 287738